BIP

wydarazenia

banner_MENwojewoda_lubuski
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
codn
oke
wom
odn_zg
SZS2
bnd2_banner
seo_banner
eurpe direc zielona gora
button szkola promujaca
indywidualizacja_banerek
efs 2 sek
szkoly_placowki
 
Utworzenie liceów medycznych przypięty, ważny
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
odsłon:58, czwartek, 23 czerwca 2016 15:35

ankietaSzanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

 

Na prośbę Ministra Zdrowia prosimy Państwa o przekazanie uczniom swoich szkół informacji o ankiecie dotyczącej propozycji utworzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek. Ankieta jest zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Prosimy zainteresowanych uczniów o wyrażenie swojej opinii w zakresie chęci podjęcia kształcenia w szkołach przygotowujących do pracy w charakterze pielęgniarki/rza lub asystenta pielęgniarki/rza. Ankieta będzie aktywna do 27 06.2016 r.

ko-gorzow.edu.pl/licea-medyczne

ankieta jest anonimowa, nie wymagane są dane logowania 

 

 

 
Komunikat dotyczący podręczników z adaptacją. przypięty, ważny
Autor: Aleksandra Klimczak (Tel. 95 725 50 34)   
odsłon:253, wtorek, 21 czerwca 2016 08:44

ankietaSzanowni Państwo Dyrektorzy,

Informujemy, że składanie zamówień uzupełniających na podręczniki zaadaptowane do klas II i III szkoły podstawowej będzie możliwe w aplikacji SIO w terminie od 21 czerwca do 24 czerwca 2016 r., do godziny 12.00. Po wyznaczonym terminie pozyskanie podręczników z adaptacją dla klas I – III szkoły podstawowej będzie możliwe jedynie za pośrednictwem Kiermaszu podręczników dostępnego na stronie www.adaptacje.ore.edu.pl

 Zamówienia na adaptacje do klasy II można składać na komplet składający się z 9 podręczników (części Ia, Ib II-IV do kształcenia zintegrowanego i części I-IV do matematyki).

By złożyć zamówienie należy liczbę uczniów przemnożyć przez 9 egzemplarzy (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 9 i wpisać wynik tj. 27 egzemplarzy do aplikacji).

Zamówienia na adaptacje do klasy III można składać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, i Ib do kształcenia zintegrowanego i I do matematyki).

By złożyć zamówienie należy liczbę uczniów przemnożyć przez 3 egzemplarzy (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 3 i wpisać wynik tj. 9 egzemplarzy do aplikacji).

Jednocześnie prosimy Państwa Dyrektorów Szkół Podstawowych, którzy dysponują w szkole podręcznikami z adaptacjami dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2016/2017, o wypełnienie ankiety w systemie ankiet w terminie 21 - 24 czerwca br., dotyczącej weryfikacji niewykorzystanych podręczników zaadaptowanych.

ankieta.ko-gorzow.edu.pl
(uwaga! pytanie 5 oraz 10 zotały poprawione, 23.06.16)

Po wypełnieniu ankiety i przekazaniu informacji o liczbie niewykorzystanych podręczników należy zamieścić wykazane podręczniki w Kiermaszu podręczników na stronie internetowej ORE  www.adaptacje.ore.edu.pl

 

Ważne!

Adaptacje podręcznika Nasz elementarz do klasy I szkoły podstawowej (wszystkie rodzaje) będą możliwe do pozyskania przez szkołę wyłącznie za pośrednictwem „Kiermaszu książek”.

 

Więcej…
 
Zamówienia na podręczniki dla klas 3, 2 i 1 szkoły podstawowej zapewnianych przez MEN przypięty, ważny
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
odsłon:441, wtorek, 21 czerwca 2016 10:29

logo koSzanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

 

Uprzejmie informujemy, że w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) udostępniono dla dyrektorów szkół formularze umożliwiające złożenie zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN na rok szkolny 2016/2017:


- do klasy III szkoły podstawowej część I. Część I podręcznika składa się z 3 książek (edukacja zintegrowana A, edukacja zintegrowana B, matematyka). Zamówienia składane będą na 3 książki.

- do klasy II szkoły podstawowej część I, ale tylko na brakujące egzemplarze podręcznika. Część I podręcznika składa się z 3 książek (edukacja zintegrowana A, edukacja zintegrowana B, matematyka). Zamówienia składane będą na 3 książki.

 

Więcej…
 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017. przypięty, ważny
Autor: Aleksandra Klimczak (Tel. 95 725 50 34)   
odsłon:795, środa, 08 czerwca 2016 00:00

logo koNawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Więcej…
 
Wybrane serwisy poświęcone programowaniu przypięty, ważny
Autor: Marcin Depta (tel. 957255011)   
odsłon:337, piątek, 10 czerwca 2016 20:10

programowanie Ciekawe serwisy poświęcone rozwiązywaniu problemów za pomocą komputera:

Więcej…
 
Bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w ruchu drogowym przypięty, ważny
Autor: Julian Szambelan (tel. 957255022)   
odsłon:1086, poniedziałek, 06 czerwca 2016 14:30

Dotyczy szkół podstawowych.

 

W imieniu Lubuskiego Kuratora Oświaty, zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą o przekazanie wybranych informacji dotyczących działań szkoły, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczniów uczestniczących w ruchu drogowym. Przedmiotowe obowiązki wynikają min. z realizacji podstawy programowej przedmiotu technika oraz przepisów ustawy o kierujących pojazdami (art. 17. ust.1. punkt 1, Dz.U.2005.108.908).

 

Więcej…
 
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach przypięty, ważny
Autor: Marcin Depta (tel. 957255011)   
odsłon:1236, sobota, 14 maja 2016 00:00

logo LKO

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa lubuskiego

 

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

 

Zalecene jest, aby innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania programowania realizowana w szkołach publicznych i placówkach, winna rozpocząć się od pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum, pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Innowację pedagogiczną proszę zaplanować począwszy od 1 września 2016 roku co najmniej na 1 rok szkolny. Może być rozszerzona na pozostałe klasy danego etapu edukacyjnego.

Szkoły i placówki publiczne zainteresowane Pilotażowym wdrożeniem programowania zapraszam do zgłaszenia się (najpóźniej do 31 sierpnia br.) poprzez poniższy formularz: 

formularz

 

Po wypełnieniu formularza, szkoła przesyła do Lubuskiego Kuratora Oświaty komplet dokumentacji zgodnie z obowiązującą procedurą znajdującą się w zakładce Innowacje i eksperymenty .

Więcej…
 
Zmiana przepisów dotyczących organizacji i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży przypięty, ważny
Autor: Administrator   
odsłon:1788, wtorek, 12 kwietnia 2016 10:41

logo LKOSzanowni Państwo!

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Ustawa wprowadza zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Zmiany dotyczą: zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

Więcej…
 
 • odsłon: 29 | 24.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Wypoczynek i turystyka

  logo koInformujemy, że z dniem 24 czerwca 2016 r. na okres wakacji zostanie uruchomiony

   

  INTERWENCYJNY TELEFON KONTAKTOWY 784 675 096.

   

  Dzwoniąc pod ten numer, bez względu na godziny i dni urzędowania KO będzie można zgłosić problem związany z organizacją i przebiegiem ferii letnich. W przypadku zgłoszenia działań organizatorów niezgodnych z przepisami prawa będą podejmowane natychmiast kontrole sprawdzające.

   

   

 • odsłon: 64 | 24.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty MEN

  agencja rynku rolnego arrSzanowni Państwo

  Agencja Rynku Rolnego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ich rodziców na "Owocowo-warzywny piknik rodzinny” w ramach europejskiego programu "Owoce i warzywa w szkole" organizowany w Lubniewicach w dniu 02 lipca 2016r.

   

 • odsłon: 80 | 23.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Wychowanie i profilaktyka

  logo koW związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikujemy zaktualizowana Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

 • odsłon: 74 | 23.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

  logo koPoniżej publikujemy list Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalak, skierowany do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

   

 • odsłon: 128 | 22.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

  logo koWybrano projekty, którym przyznano wsparcie w ramach rządowego programu BEZPIECZNA +

  Limit środków przyznanych dla Województwa Lubuskiego w 2016 r. na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” wynosi 155 817, 00 zł.  

 • odsłon: 106 | 22.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Wypoczynek i turystyka

  men2Szanowni Rodzice

   

  Poniżej publikujemy artykuł Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierający niezbędne informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży a także zasad jego organizacji.

 • odsłon: 286 | 21.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Wychowanie i profilaktyka

  logo koSzanowni Państwo

  Dyrektorzy szkół województwa lubuskiego

   

  W związku ze zbliżającymi się wakacjami, bardzo proszę o omówienie z uczniami zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w okresie wakacyjnym - jak zachować się, postępować, by czas wakacji był czasem radosnym, pełnym wrażeń, ale także czasem bezpiecznym.

  Proszę uwrażliwić uczniów, by w tym czasie beztroski szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo swoje i innych.

  Dlatego bardzo proszę o przypomnienie uczniom zagadnień związanych z:

  • poruszaniem się po chodniku, ulicy, poboczu i na pasach, w tym konieczności noszenia odblasków,
  • zagrożeniami płynącymi z korzystania z niestrzeżonych kąpielisk, kąpieli słonecznych, rozpalania ognisk i organizowania zabaw w niebezpiecznych miejscach, w tym związanych pracami w polu, zbieraniem grzybów,
  • używkami, narkotykami, dopalaczami, alkoholem i papierosami,
  • niewybuchami i niewypałami,
  • zagrożeniami mogącymi wystąpić ze strony nieznajomych dorosłych,
  • sposobami odmawiania w przypadku presji innych.

  Proszę o przypomnienie uczniom informacji na temat służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w życiu codziennym, w tym numery telefonów, pod którymi można szukać pomocy.

  Metody i formy przypomnienia i przekazania ww. zagadnień pozostawiam inwencji dyrektorów i nauczycieli.

  (-) Ewa Rawa
  Lubuski Kurator Oświaty

   

   

 • odsłon: 184 | 17.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Wychowanie i profilaktyka

  byc bardziejFundacja „Być Bardziej" organizuje III edycję ogólnopolskiego projektu społecznego „Dzwonek na obiad" oraz Akcji „Grosz do Grosza”, które będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017, na terenie całej Polski. Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie szkolnych obiadów dla dzieci z ubogich rodzin, borykających się z problemem niedożywienia. Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 zaczyna się 15 czerwca 2016 r. i potrwa do 20 września 2016 r. Decyduje kolejność wpływu zgłoszenia.

 • odsłon: 119 | 17.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty MEN

  menMinister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

   

  Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

 • odsłon: 213 | 15.06.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  policja gorzowWydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Fundac „Contra Crimen", ogłasza konkurs na MEM profilaktyczny pn. „Antynarkotyczny MEM” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.

  Przedsięwzięcie
  realizowane jest w ramach V edycji Zintegrowanych działań profilaktycznych pn. „NARKOTYKI – życiowy FALSTART” i finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

 • odsłon: 169 | 15.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Kształcenie

  zusProjekt „Lekcje z ZUS” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na terenie działania Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. realizowany jest już w czternastu szkołach.

  W programie omawiane
  są ubezpieczenia, uprawnienia do świadczeń, emerytura jako przyszłość w naszych rękach oraz prowadzenie własnej firmy, czyli e-ZUS. Wszystko w ramach czterech lekcji prowadzonych w oparciu o materiały dla ucznia i nauczyciela, które nieodpłatnie udostępnia ZUS.

   

 • odsłon: 282 | 15.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Doskonalenie zawodowe

  empiriaSalon Edukacyjny EMPIRIA, akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji dla osób zajmujących się organizacją doskonalenia w swojej placówce.

   

   

 • odsłon: 134 | 15.06.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  inspeckcja sanitarna gorzowW związku ze zbliżającymi się wakacjami Lubuski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Projektu „profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” ogłosił wojewódzki konkurs „Wakacje – przygoda bez odlotu”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego.  

 • odsłon: 221 | 13.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Wypoczynek i turystyka

  logo koSzanowni Państwo

   

  Przypominamy iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zmieniła się także ogólnopolska Baza Wypoczynku.

   

  W związku z powyższym nie działają stare loginy i hasła – chcąc zarejestrować wypoczynek należy na nowo założyć profil organizatora i wygenerować hasło.

   

   

 • odsłon: 687 | 09.06.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  Po analizie prac komisja postanowiła przyznać wyróżnienia następującym uczestnikom konkursu. Przesłane prace były na bardzo dobrym  i wyrównanym poziomie. ustalono następującą kolejność prac:

 • odsłon: 250 | 09.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

  W związku ze zbliżającymi się wakacjami oraz wyjazdami młodych ludzi za granicę, w celu podjęcia pracy sezonowej lub z zamiarem pobytu, proszę Państwa Dyrektorów o zapoznanie uczniów z materiałami edukacyjnymi publikowanymi na stronie www.handelludzmi.eu. Istnieje także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego ze strony pracowników komórek prewencyjnych powiatowych komend Policji.

 • odsłon: 673 | 06.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

  Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
  Proszę o podjęcie działań profilaktycznych mających wpływ na bezpieczeństwo uczniów w okresie wakacji, dotyczących pobytu uczniów w szkole oraz poza szkołą, w domu lub w miejscu wypoczynku. Wykorzystując lekcje wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, godzin wychowawczych proszę informować uczniów o zagrożeniach.

   

  Polecam Państwu do wykorzystania w zajęciach z uczniami materiały ze stron:

 • odsłon: 249 | 04.06.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  muzeum sieradzMuzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie i Narodowym Centrum Kultury oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej „Słońce – najbliższa gwiazda" oraz konkursu plastycznego „Ziemia pod innym Słońcem".

   

   

  Konkurs adresowany jest do uczniów klasy VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Konkurs przeprowadzany jest w dwóch niezależnych od siebie kategoriach pisemnej i plastycznej. Prace pisemne oceniane będą z podziałem na dwie grupy wiekowe:

   

  * junior - dla młodzieży VI klasy szkoły podstawowej oraz I, II i III klasy gimnazjum,
  student - dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych.

   

  Konkurs plastyczny adresowany jest do młodzieży z obu grup wiekowych. Więcej informacji w regulaminie konkursowym.

 • odsłon: 187 | 03.06.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Doskonalenie zawodowe

  UniwersytetZielonogorski
  W związku z prośbą Dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. nadzw. dra hab. Ryszarda Zaradnego  informujemy uczniów szkół ponadgimnazjalnych o uruchomieniu  naboru na NOWY kierunek:

   

   

   

  STOSUNKI MIĘDZYKULTUROWE

  Podczas studiów magisterskich młodzież będzie miała okazję zgłębiać tajniki:

   

  - bezpieczeństwa i studiów strategicznych,
  współczesnej dyplomacji,
  integracji europejskiej,
  międzynarodowej polityki handlowej,
  studiów pozaeuropejskich (studia azjatyckie, latynoamerykańskie, afrykanistyczne)
  komunikowania międzykulturowego.


  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  http://www.wh.uz.zgora.pl

 • odsłon: 301 | 02.06.16 Dział: Informacje ogólne >> Wydarzenia

  9 a21 maja br. w Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego w Drezdenku odbył się XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego. Do zmagań ortograficznych przystąpili uczniowie z sześciu gimnazjów powiatu. Ogłoszenie wyników odbyło się w obecności Ewy Rawy Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 • odsłon: 317 | 02.06.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  okregowa izba pieleg i poloznychOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pielęgniarka/Położna w oczach dziecka”.

  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego.

   

  Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje prace dowolnymi technikami. Maksymalny format to A4. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, opieczętowanej przez szkołę i przyklejonej na odwrocie pracy. Zwycięzcy
  i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

   

 • odsłon: 283 | 25.05.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Innowacje i eksperymenty

  uniwmkWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza w dniach 28-30 czerwca 2016 r. nauczycieli do udziału w XIII Konferencji IwE 2016 poświęconej kształceniu informatycznemu i programowaniu dla wszystkich uczniów, zmianom w kształceniu informatycznym w polskich szkołach, których kierunek i zakres został nakreślony w propozycji nowej podstawy przedmiotów informatycznych. Więcej informacji na stronie: http://edu.rsei.umk.pl/iwe2016/

  Marcin Depta
  starszy wizytator
  wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

   

   

program_narkomania program_dostosowywanie program_podnoszenie_efektywnosci

 

 • Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 • Delegatura w Zielonej Górze
 • TZW w Międzyrzeczu
 • TZW w Sulęcinie
 • TZW w Żarach

gw66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10

 

tel. 95 720 84 12

 

fax. 95 722 37 26

 

e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

zg

! Zmiana siedziby delegatury nastąpiła dnia : 28 lutego 2014 r. !

 

65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 5

 

tel./fax. 68 452 74 14, 68 325 3541

e-mail: zgora@ko-gorzow.edu.pl

 

 

miedzyrzecz66-300 Międzyrzecz
ul. Libelta 4

tel./fax. 95 7222012

e-mail: miedzyrzecz@ko-gorzow.edu.pl

sulecin69-200 Sulęcin
ul. Park Bankowy 7

 

tel. 95 755 32 01

e-mail: sulecin@ko-gorzow.edu.pl

zary68-200 Żary
ul. 1 Maja 3a

 

tel. 68 363 48 00

e-mail: zary@ko-gorzow.edu.pl

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet