BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Informacje ogólne

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Program „Owoce w szkole” Drukuj
piątek, 28 maja 2010 10:17

men_napisZgodnie z art. 2.6 Strategii Rzeczpospolitej Polskiej „Owoce w szkole” 2009/2010 system działań towarzyszących polega na realizowaniu przez szkoły uczestniczące w programie zajęć o charakterze edukacyjnym. Zajęcia te mają na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat uprawy i wykorzystania w żywieniu owoców i warzyw oraz utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych u uczniów.

 

Wskazane powyżej zagadnienia dotyczące  zajęć edukacyjnych realizowanych w klasach I-III  szkoły  podstawowej zawarte są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia  2008 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych  typach szkół i stają się podstawą do opracowania scenariuszy zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczestniczących w programie „Owoce w szkole”. Nauczyciele opracowują scenariusze zajęć oraz wybierają formę zajęć odpowiadającą  warunkom, w których funkcjonuje szkoła oraz możliwościom nawiązania współpracy z instytucjami innymi podmiotami  w społeczności lokalnej.

 

Scenariusz przeprowadzonych zajęć powinien zawierać:

  • Termin i czas trwania.
  • Adresat programu.
  • Temat z uwzględnieniem celu ogólnego i celów szczegółowych.
  • Plan wraz z opisem zajęć.
  • Formy aktywności uczniów.
  • Zaangażowanie w realizację pomocy dydaktycznych, w tym piramidy zdrowego żywienia.
  • Podpis prowadzącego zajęcia wraz z potwierdzeniem realizacji przez dyrektora szkoły.

Nauczyciele prowadzący zajęcia z klasą przygotowuje minimum 2 scenariusze, w których czas na realizację zadania nie powinien w sumie być krótszy niż 90 minut. Zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym.

 

Dokumentację (scenariusze, zdjęcia notatki, itp.) związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć realizatorzy dołączają do pozostałej obowiązującej i przechowywanej przez 5 lat dokumentacji realizacji programu. Wszystkie zmiany oraz informacje dotyczące programów znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl oraz wraz ze stosownymi opisami działań towarzyszących, na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl w zakładce Uczniowie i Rodzice – Pomoc materialna – Programy rządowe – Owoce w szkole.

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet