Lubuski Kongres Zawodowy


Termin: 12 marca 2019 r.

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Żary, Rynek 1-5, 68-200 Żary

Organizator: Wojewoda Lubuski, Lubuski Kurator Oświaty, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Współorganizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Współpraca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Centrum Informatyczne Edukacji

Partnerzy: Starosta Żarski, Burmistrz Miasta Żary,               

Odbiorcy: lokalni i regionalni pracodawcy reprezentujący branże, w których kształcą szkoły w województwie oraz branże strategiczne dla rozwoju regionu, dyrektorzy szkół, organy prowadzące, wojewódzkie rady rynku pracy, izby rzemieślnicze, urzędy pracy, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, środowiska związane z kształceniem branżowym, szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członkowie sektorowych rad ds. kompetencji.

Cele:

 • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
 • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
 • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami.
 • Nawiązanie współpracy szkół z pracodawcami.
 • Prezentacja możliwości finansowania współpracy pracodawców ze szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe (kompetencje językowe; krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych; staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).

 

Program Lubuskiego Kongresu Zawodowego

09.00 — 10.30  Rejestracja uczestników

10.30 – 14.00 – Lubuski Kongres Zawodowy

 1. Wystąpienia gości
 2. Przedstawienie zmiany w szkolnictwie branżowym
 3. Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
 4. Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie
 5. Podpisanie umów pracodawcy ze szkołą
 6. Nagrodzenie pracodawców za współpracę i promocję kształcenia zawodowego.
 7. Przerwa kawowa
 8. Dyskusja panelowa
 9. Podsumowanie

 

Imprezą towarzyszącą Lubuskiemu Kongresowi Zawodowemu są XIX Targi Edukacyjne organizowane przez Starostę Żarskiego w Powiatowym Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących,  ul. Podwale 16, 68-200 Żary, rozpoczęcie godz. 10.00


Miejsce narady: Urząd Miasta Żary, Rynek 1-5, 68-200 Żary, Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta
Rozpoczęcie: 2019-03-12 09:00:00
Zakończenie: 2019-03-12 14:00:00
Ta konferencja ma określone limity
Rejon: -/-
Konferencja przeznaczona dla typów:
Konferencja przeznaczona dla powiatów: -/-

Rejestracja została zamknięta. Osiągnięto limit uczestników.
(lista jest weryfikowana, limit może ulec zmianie).

Lista aktualnych uczestników

Wykorzystanie miejsc: 100%
Zajętych: 100, Wolnych: 0, Max: 100
Lp. Imię, Nazwisko Identyfikator Placówka Zgłoszono
100.Dorota Ka... #6993 Ckz Gorzów Wlkp. 27.02 17:54
99.Ewa St... #6994 Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 28.02 08:34
98.Waldemar Gł... #6995 Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 28.02 08:34
97.Jolanta Ma... #6996 Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 28.02 08:37
96.Małgorzata Ra... #6997 Ckziu nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze 28.02 09:49
95.Katarzyna El... #6998 Ckziu nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze 28.02 09:50
94.Beata Lo... -... Kw... #6999 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim 28.02 10:40
93.Bartosz Pa... #7000 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim 28.02 10:41
92.Leszek Na... #7001 Zespół Szkół 28.02 10:51
91.Monika Ka... #7002 Zespół Szkół 28.02 10:52
90.Robert No... #7003 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 28.02 11:24
89.Karol Ho... #7004 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 28.02 11:25
88.Grzegorz Ko... ... #7005 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" 28.02 11:37
87.Zbigniew St... #7006 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 28.02 12:07
86.Rober Ga... #7007 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 28.02 12:12
85.Mariusz Zb... #7008 Ckuip Wschowa 28.02 13:21
84.Iwona Fa... #7009 Ckuip Wschowa 28.02 13:22
83.Maciej Re... #7010 Dringenberg Polska Spółpka Z.O.O. 28.02 14:50
82.Małgorzata Ra... #7011 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" 28.02 15:53
81.Krzysztof Sz... #7012 Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie 28.02 19:37
80.Małgorzata Ki... #7013 Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie 28.02 19:37
79.Jarosław Cy... #7014 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" 28.02 20:07
78.Tadeusz Na... #7015 Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. 01.03 00:16
77.Katarzyna Ni... ... #7016 Zespół Szkół Zawodowych Pbo 01.03 07:11
76.Arletta St... #7017 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 01.03 10:31
75.Zofia Da... #7018 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Im.J.Korczaka Strzelce Kraj. 01.03 10:45
74.Jolanta Wa... #7019 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 01.03 11:02
73.Magdalena Ky... #7020 I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica We Wschowie 01.03 11:15
72.Damian Ja... #7021 I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica We Wschowie 01.03 11:16
71.Elżbieta Cz... #7022 Teleskop Sp. z O. O. 01.03 12:44
70.Marzena So... #7023 Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Chopina w Żarach 01.03 14:39
69.Alicja Cz... #7024 Zespół Szkół Technicznych w Lubsku 01.03 18:29
68.Laura Sł... #7025 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Mjra H. Sucharskiego 03.03 08:24
67.Bożena Bo... #7026 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 03.03 23:37
66.Maria Sk... #7027 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 04.03 07:54
65.Małgorzata Ko... #7028 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 04.03 07:56
64.Mirosław Si... #7029 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie 04.03 08:34
63.Jacek Ol... ... #7030 Szkoła Podstawowa nr 10 Żary 04.03 08:50
62.Grażyna Śl... #7031 Szkoła Podstawowa nr 10 Żary 04.03 08:57
61.Iwona Ma... #7032 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 04.03 09:32
60.Dorota Pi... #7033 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 04.03 09:33
59.Beata No... #7034 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" 04.03 10:03
58.Jolanta Ka... #7035 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" 04.03 10:04
57.Magdalena Ti... #7036 Społeczna Szkoła Podstawowa 04.03 10:16
56.Krzysztof Ja... #7037 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych 04.03 10:24
55.Agnieszka Ro... #7038 Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Chopina w Żarach 04.03 10:32
54.Anna Ła... #7039 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 04.03 10:50
53.Maria Sz... #7040 Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego 04.03 10:52
52.Małgorzata Sz... #7041 "Sara-Fryz" Salon Fryzjerski 04.03 10:53
51.Sylwia Ży... #7042 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze 04.03 11:10
50.Mariusz Km... #7043 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze 04.03 11:34
49.Małgorzata Ka... #7044 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze 04.03 11:38
48.Adam Rz... #7045 Zespół Szkół Zawodowych Pbo 04.03 12:05
47.Barbara Ma... #7046 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karmać 04.03 12:15
46.Barbara Bo... #7047 Centrum Kształcenia Zawodowedo i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" 04.03 13:11
45.Agata As... #7048 Centrum Kształcenia Zawodowedo i Ustawicznego nr 3 "Ekonomik" 04.03 13:12
44.Mariusz Mę... #7049 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. 04.03 13:19
43.Irena Sz... #7050 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie 04.03 13:19
42.Mirosław Le... #7051 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie 04.03 13:21
41.Katarzyna Żu... #7052 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. 04.03 13:22
40.Edward Bo... #7053 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie 04.03 13:25
39.Małgorzata Ry... #7054 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie 04.03 13:26
38.Roma Ry... #7055 Zespól Szkół Technicznych 04.03 13:55
37. Ed... Po... #7056 Zespół Szkół Technicznych 04.03 13:57
36.Arleta Śn... #7057 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 04.03 15:34
35.Krystyna Go... #7058 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 04.03 15:35
34.Artur Sz... #7059 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 04.03 15:39
33.Ignatowicz ... Ma... #7060 Studio Kulinarne Look&cook Sp. z O.O. 04.03 15:41
32.Daniel Le... #7061 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Nowej Soli 04.03 15:42
31.Renata Cz... #7062 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Nowej Soli 04.03 15:42
30.Dariusz Po... #7063 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowej Soli 04.03 15:50
29.Jarosław Ma... #7064 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk Zielona Góra 05.03 08:01
28.Renata Gó... #7065 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk Zielona Góra 05.03 08:02
27.Mateusz Ci... #7066 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 05.03 08:15
26.Paweł Bł... #7067 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 05.03 08:16
25.Arletta Ma... #7068 Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach 05.03 08:44
24.Barba Gó... #7069 Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach 05.03 08:51
23.Joanna Ki... #7070 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów 05.03 08:56
22.Anna Kr... #7071 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu 05.03 09:21
21.Dorota Gi... #7072 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu 05.03 09:22
20.Andrzej Sk... #7073 Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Szprotawie 05.03 09:33
19.Krzysztof Ne... ... #7074 Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach 05.03 09:52
18.Krystyna Sa... #7075 Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach 05.03 09:53
17.Andrzej Sz... #7076 Zsp Iłowa 05.03 09:56
16.Marta Sa... #7077 Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. 05.03 09:57
15.Dorota Fa... #7078 Relpol S.A. 05.03 10:07
14.Jerzy Ro... #7079 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie 05.03 11:03
13.Wojciech Wy... #7080 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie 05.03 11:04
12.Krzysztof Hn... #7081 Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 05.03 11:48
11.Dariusz Wó... #7082 Lubuska Akademia Rzemiosła 05.03 11:49
10.Justyna Ła... #7083 Lubuska Akademia Rzemiosła 05.03 11:50
9.Bolesław Ad... #7084 Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach 05.03 11:54
8.Krzysztof Go... #7085 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 05.03 11:55
7.Franciszek Tr... #7086 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiebiorczości w Sulechowie 05.03 11:57
6.Andrzej An... #7087 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żaganiu 05.03 11:57
5.Stefan To... #7088 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Świebodzinie 05.03 11:58
4.Marian Pi... #7089 Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie Odrzańskim 05.03 11:58
3.Józef Kr... #7090 Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli 05.03 11:59
2.Eugeniusz Śl... #7091 Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Żarach 05.03 12:00
1.Roman Gr... #7092 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiebiorczości w Sulechowie 05.03 12:01

Jeżeli wprowadzone dane będą wymagać korekty lub wystąpią duplikaty/rezygnacja (proszę podać identyfikator)- wszelkie uwagi prosimy kierowac pod adres
l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl


używasz przeglądarki: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

stronę przegląda 3 użytkowników (rekord. 32) , odsłon: 1094