BIP

wydarazenia

banner_MENwojewoda_lubuski
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
Elementy programu poprawy efektywności kształcenia - propozycja Drukuj
czwartek, 02 września 2010 12:57

W bieżącym roku szkolnym 28 szkół podstawowych i 18 gimnazjów województwa lubuskiego uczestniczyć będzie w programie Podnoszenie efektywności kształcenia w lubuskich szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

 

Bazując na doświadczeniach z lat poprzednich proponujemy, aby programy poprawy efektywności kształcenia opracowane przez dyrektorów szkół zawierały elementy i spełniły warunki określone w załączniku nr 2. Planując zadania należy uwzględnić m.in. wyniki egzaminu zewnętrznego oraz wnioski wynikające z diagnozy przyczyn uzyskiwania przez uczniów niezadowalających wyników w nauce, którą można przeprowadzić za pomocą arkuszy zawartych w załącznikach 1a, 1b, 1c.

Zachęcamy  także dyrektorów pozostałych lubuskich szkół do wdrażania planowych działań w celu doskonalenia procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój uczniów i osiąganie przez nich zadowalających wyników w nauce.

 

Załącznik 1a: Ankieta dotycząca warunków uczenia się dla ucznia

Załącznik 1b: Ankieta dotycząca warunków uczenia się dla nauczyciela

Załącznik 1c: Arkusz zbiorczy diagnozy przyczyn uzyskiwania przez uczniów niezadowalających wyników w nauce

Załącznik 2: Elementy programu poprawy  efektywności kształcenia

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet