BIP
Nadzór pedagogiczny

banner_MEN
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
Przykłady dobrej praktyki
Rejestracja przykładów dobrych praktyk Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
wtorek, 10 grudnia 2013 14:40

logo koSzanowni Państwo

 

Informujemy, że zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi zadanie związane z publikowaniem przykładów dobrych praktyk od 1 września 2013 r. przestaje być realizowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Zadanie to przejmują ośrodki doskonalenia nauczycieli. Kuratorium po tym czasie nie zamieszcza na swojej stronie internetowej nowych opisów tych przedsięwzięć. Sprawozdania z realizowanych w tym zakresie zadań prosimy przesyłać do właściwych instytucji.

 
Działalność Klubu Wolontariusza pod hasłem „Otwórzmy serca na potrzeby innych”: aktywizacja młodzieży w dobrowolne i świadome działanie na rzecz potrzebujących. Drukuj
Autor: Łukasz Moskaluniec (tel. 957255015)   
piątek, 30 sierpnia 2013 12:20

ZSP Drezdenko wolontariatNa wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku prezentujemy przykład dobrej praktyki – Działalność Klubu Wolontariusza pod hasłem „Otwórzmy serca na potrzeby innych”: aktywizacja młodzieży w dobrowolne i świadome działanie na rzecz potrzebujących.

 

Dzięki działalności w Klubie Wolontariusza uczniowie mają okazję pomagać osobom potrzebującym. Uczą się empatii, współczucia, współpracy w grupie oraz organizacji różnych form pomocy. Jest to niewątpliwie działanie, które przyczynia się do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań oraz w poszukiwaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Wpływa to też pozytywnie na rozwój ich osobowości. Dzięki uczestnictwu w działalności Klubu Wolontariusza uczniowie uwrażliwiaj się na potrzeby drugiego człowieka. W wyniku przeprowadzonych wywiadów z wolontariuszami, można stwierdzić, że są oni przekonani o celowości swoich działań i potrzebie pomagania osobom potrzebującym. Poprzez działalność Klubu Wolontariusza, szkoła współpracuje z środowiskiem lokalnym oraz z instytucjami wspierającymi rodzinę.

 

Więcej…
 
Polsko – niemiecka wymiana młodzieży. Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena i Heinrich-von-Oytha Schule we Friesoythe. Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
środa, 28 sierpnia 2013 14:18

pnwymloNa wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie prezentujemy przykład dobrej praktyki – Polsko – niemiecka wymiana młodzieży. Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena i Heinrich-von-Oytha Schule we Friesoythe.

 

Współpraca pomiędzy szkołami ma za zadanie stymulować rozwój uczniów, którzy pragną  poszerzyć swoją znajomość języków obcych, bliżej poznać język niemiecki i polski oraz kulturę obu krajów. Publiczne  Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie współpracę ze szkołą Heinrich-von-Oytha-Schule we Friesoythe nawiązało w 2005 roku. Jest ona rozwijana i przynosi wiele korzyści dla obu stron.

Więcej…
 
Projekt współpracy transgranicznej „Zwierzęta uczą, leczą, kochają” Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
środa, 14 sierpnia 2013 15:28

projwspolNa wniosek dyrektora Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt współpracy transgranicznej „Zwierzęta uczą, leczą, kochają”

 

Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. w celu poprawy jakości pracy szkoły poszerza swoje kontakty z partnerami z Niemiec. W bieżącym roku szkolnym szkoła podjęła współpracę z nową placówką, zainteresowaną wspólnym prowadzeniem działań na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. Działania projektu przygotowanego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" „Zwierzęta uczą, leczą, kochają” były pierwszą wspólną inicjatywą.

 

Więcej…
 
Realizacja innowacji pedagogicznej „Mały Eko-artysta - kształtowanie twórczych predyspozycji dzieci w wieku przedszkolnym do odkrywania, przeżywania i działania” Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
czwartek, 25 lipca 2013 13:19

riipNa wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Lubsku prezentujemy przykład dobrej praktyki – Realizacja innowacji pedagogicznej „Mały Eko-artysta - kształtowanie twórczych predyspozycji dzieci w wieku przedszkolnym do odkrywania, przeżywania i działania”

 

Nieustanne wzbogacanie twórczości plastycznej dzieci, jak również rozwijanie świadomości ekologicznej wytworzyło potrzebę opracowania innowacji pedagogicznej. Stało się to realne i możliwe, ponieważ twórczość plastyczna i świadomość ekologiczna stanowi w przedszkolu w Lubsku szczególna tradycję i pasję w pracy z dziećmi. Sprawia wiele radości i satysfakcji, a odnoszone w tym obszarze sukcesy są swoistym sposobem promocji placówki.

 

Zabawy i zajęcia w ramach opracowanej innowacji miały charakter integracyjny. Brały w nich udział również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co wynika ze specyfiki i charakteru przedszkola.

 

Więcej…
 
Opracowanie i wdrożenie Programu Własnego Pracy SK PCK Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
piątek, 05 lipca 2013 14:43

wlpracNa wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku prezentujemy przykład dobrej praktyki – Opracowanie i wdrożenie Programu Własnego Pracy Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża

Dzieci stale potrzebują pozytywnych wzorców, autorytetów moralnych. Program realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku bierze pod uwagę możliwości poznawcze uczniów oraz daje szansę na to, by mogli poznawać świat z radością i satysfakcją. Szkolne Koło PCK kształtuje w młodym pokoleniu wrażliwość, troskę o drugiego człowieka. W okresie pokoju niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, prowadzi honorowe krwiodawstwo, szerzy oświatę zdrowotną zwłaszcza wśród młodzieży, pomaga potrzebującym.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet