BIP
Nadzór pedagogiczny

wydarazenia

banner_MENwojewoda_lubuski
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej w Boczowie. Pozyskanie informacji na temat pracy zespołowej nauczycieli i skuteczności nadzoru dyrektora szkoły. Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (tel. 95 725 50 33)   
środa, 06 czerwca 2012 11:36
altNa wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Boczowie prezentujemy przykład dobrej praktyki – Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona przez dyrektorów. Pozyskanie informacji na temat pracy zespołowej nauczycieli i  skuteczności nadzoru dyrektora szkoły.
 
Dyrektor szkoły opracowując plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 , mając na uwadze podniesienie jakości pracy szkoły oraz zbadanie na ile skuteczny jest jego nadzór pedagogiczny, postanowił na zebraniu rady pedagogicznej, ustalającym wybór obszarów do ewaluacji w roku szkolnym 2011/2012, zaproponować ewaluację w obszarze  zarządzanie szkołą .
 
Zespół ewaluacyjny utworzyli dyrektor z wicedyrektorem społecznym. Rada pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie ten przedmiot ewaluacji. Na zebraniu rady pedagogicznej uchwalono i przyjęto jednogłośnie do realizacji ewaluację - wymaganie 4 Zarządzanie szkołą lub placówką, 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach wraz z opracowanym harmonogram i narzędziami ewaluacyjnymi.
 
Załącznik 2: Harmonogram
Załącznik 3: Ankieta
 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet