BIP
System Informacji Oświatowej (SIO)

wydarazenia

banner_MENwojewoda_lubuski
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
Korekta danych SIO z 31.03.2011 (dotyczy tabel OB) Drukuj
Autor: Julian Szambelan (tel. 957255022)   
czwartek, 30 czerwca 2011 11:28

Proszę o zweryfikowanie nieprawidłowych lub budzących wątpliwości danych dotyczących rocznego przygotowania przedszkolnego,  obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Weryfikacja dotyczy danych wykazanych w zakresie spełniania obowiązku za zgodą dyrektora (wiersz 3 tabeli OB1, wiersz 4 tabeli OB2) oraz, w przypadku gmin, nierówności sumy uczniów z wierszy od 1 do 15 w stosunku do podanej wartości w wierszu 17 (tab. OB3).

1. Obowiązek szkolny - dotyczy szkół, które w tabeli OB2 w wierszu 4 wykazały uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły.

 

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły (tzw. nauczanie domowe) w myśl przepisów art. 16, ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty, jest możliwe wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły. Należy zweryfikować liczbę uczniów, którzy w danej szkole są wykazywani jako spełniający obowiązek szkolny poprzez tzw. nauczanie domowe.

 

 

2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat - dotyczy szkół, które w tabeli OB1 w wierszu 3 wykazały dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole (tzw. nauczanie domowe).

 

Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie możliwe jest na ww. zasadach. Należy zwrócić uwagę, że w wierszu 2 tabeli OB1 trzeba wykazać dzieci sześcioletnie, zamieszkałe na terenie danego obwodu szkolnego, spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w jakiejkolwiek szkole podstawowej lub przedszkolu, a nie tylko w szkole wypełniającej dany plik SIO.

 

 

3. Obowiązek nauki - dotyczy gmin, które w tabeli OB3 wykazały liczbę młodzieży zameldowanej na terenie gminy (wiersz 17) inną od sumy młodzieży w wieku 16 - 18 lat realizującej obowiązek szkolny lub nauki w różnych formach (wiersz 16). Wartości te powinny być równe!

 

 

Korektę bazy danych SIO proszę przesłać do Kuratorium w terminie do 7 lipca 2011 r. (dotyczy JST).

 

Wykaz podmiotów zobowiązanych do weryfikacj i danych 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet