BIP
Informacje ogólne

banner_MENwojewoda_lubuski
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
Wycieczki zagraniczne Drukuj
Autor: Paulina Domańska (tel. 957255005)   
środa, 10 czerwca 2015 13:41

logo koObowiązek zawiadamiania KO o wycieczkach zagranicznych

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 Nr 135, poz. 1516 z póżn.zm) przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem o wycieczkach lub imprezach organizowanych za granicą dyrektor szkoły/placówki zawiadamia Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wzór na zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 przywołanego rozporządzenia. Można go też pobrać z materiałów załączonych do niniejszego pisma.


Informujemy, że dokonując zawiadomienia o organizowanej wycieczce zagranicznej należy załączyć również:
•    informację n/t formę ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, wskazując nazwę firmy ubezpieczającej i nr polisy (§ 15);
•    informacje n/t posługiwania się przez kierownika lub któregoś z opiekunów językiem obcym w stopniu umożliwiającym się posługiwanie w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki (§ 14).

 

Zawiadomień o wycieczkach/imprezach zagranicznych należy dokonywać w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty, tj. w Delegaturze w Zielonej Górze i w  KO w Gorzowie Wlkp. zawiadomienia przyjmuje Paulina Domańska  tel. 95 725 50 00.


Z uwagi na to, że rozporządzenie nie reguluje kwestii terminu, w jakim należy dokonywać zawiadomień o w/w wycieczkach, prosimy o przesyłanie lub dostarczanie zawiadomień co najmniej kilka dni wcześniej od planowanej wycieczki lub imprezy zagranicznej.   
W załączeniu podajemy zasady organizowania wycieczek lub imprez zagranicznych:

 

1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek lub imprez zagranicznych.
2. Kto może być kierownikiem wycieczki zagranicznej?
3. Kto może być opiekunem wycieczki zagranicznej?
4. Zadania kierownika wycieczki zagranicznej.
5. Zadnia opiekuna wycieczki zagranicznej.
6. Zadania dyrektora w zakresie wycieczek szkolnych zagranicznych.
7. Dokumentacja organizowanych wycieczek szkolnych zagranicznych.
8. Finansowanie wycieczek szkolnych zagranicznych.
9. Liczba dzieci przypadająca na jednego opiekuna podczas wycieczek szkolnych zagranicznych.
10.Wzór na zawiadomienie o organizowanej wycieczce zagranicznej

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet