BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Informacje ogólne

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Wycieczki zagraniczne Drukuj
Autor: Paulina Domańska (tel. 957255005)   
środa, 10 czerwca 2015 13:41

logo koObowiązek zawiadamiania KO o wycieczkach zagranicznych

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 Nr 135, poz. 1516 z póżn.zm) przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem o wycieczkach lub imprezach organizowanych za granicą dyrektor szkoły/placówki zawiadamia Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wzór na zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 przywołanego rozporządzenia. Można go też pobrać z materiałów załączonych do niniejszego pisma.


Informujemy, że dokonując zawiadomienia o organizowanej wycieczce zagranicznej należy załączyć również:
•    informację n/t formę ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, wskazując nazwę firmy ubezpieczającej i nr polisy (§ 15);
•    informacje n/t posługiwania się przez kierownika lub któregoś z opiekunów językiem obcym w stopniu umożliwiającym się posługiwanie w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki (§ 14).

 

Zawiadomień o wycieczkach/imprezach zagranicznych należy dokonywać w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty, tj. w Delegaturze w Zielonej Górze i w  KO w Gorzowie Wlkp. zawiadomienia przyjmuje Paulina Domańska  tel. 95 725 50 00.


Z uwagi na to, że rozporządzenie nie reguluje kwestii terminu, w jakim należy dokonywać zawiadomień o w/w wycieczkach, prosimy o przesyłanie lub dostarczanie zawiadomień co najmniej kilka dni wcześniej od planowanej wycieczki lub imprezy zagranicznej.   
W załączeniu podajemy zasady organizowania wycieczek lub imprez zagranicznych:

 

1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek lub imprez zagranicznych.
2. Kto może być kierownikiem wycieczki zagranicznej?
3. Kto może być opiekunem wycieczki zagranicznej?
4. Zadania kierownika wycieczki zagranicznej.
5. Zadnia opiekuna wycieczki zagranicznej.
6. Zadania dyrektora w zakresie wycieczek szkolnych zagranicznych.
7. Dokumentacja organizowanych wycieczek szkolnych zagranicznych.
8. Finansowanie wycieczek szkolnych zagranicznych.
9. Liczba dzieci przypadająca na jednego opiekuna podczas wycieczek szkolnych zagranicznych.
10.Wzór na zawiadomienie o organizowanej wycieczce zagranicznej

 

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 

W celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa dzieci dla których organizowane są wycieczki zagraniczne proszę dyrektorów szkół o zarejestrowanie wyjazdu w systemie Odyseusz

 

https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel

 

oraz o zapoznanie się z informacją na stronie

 

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

 

Podstawowe zasady:

  1. Poznaj lokalne zwyczaje i prawo, postępuj zgodnie z miejscowymi normami;
  2. Miej przy sobie numer dyżurny do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej (w krajach, gdzie Polska nie ma swojego przedstawicielstwa, masz prawo do opieki konsularnej ze strony przedstawicielstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej na równi z obywatelami tych państw);
  3. Zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz, zwłaszcza gdy planujesz wyjazd w odległe zakątki świata;
  4. Pamiętaj o kontakcie z bliskimi w Polsce! Pozostaw im adres pobytu za granicą, numer telefonu do hotelu, plan podróży;
  5. Znajdź praktyczne informacje w poradniku Polak za granicą lub za pomocą mobilnej aplikacji iPolak http://polakzagranica.msz.gov.pl/;
  6. Zapoznaj się z aktualnymi ostrzeżeniami dla podróżujących na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet