BIP
Informacje ogólne

wydarazenia

banner_MENwojewoda_lubuski
edu science
 
junior media
erasmus plus
banner dora edu za
wypoczynek
ewd
ComeniusImpuls_border
Bezpieczne wakacje – scenariusz lekcji wychowawczej - Komunikat dla dyrektorów szkół Drukuj
Autor: Ewa Drozd (tel. 957255024)   
piątek, 10 czerwca 2011 13:43

W związku ze zbliżającymi się wakacjami proponujemy nauczycielom przeprowadzenie lekcji wychowawczych wg załączonego scenariusza.

 

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ BEZPIECZNE WAKACJE

 

Realizatorzy zajęć: wychowawca klasy

 

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

 

Termin: czerwiec

 

Czas zajęć: 45 min.

 

Cel dydaktyczny:

 • kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach mogących wystąpić w okresie wakacji, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów.

 

Cel wychowawczy:

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • integracja grupy,
 • nauka przyjemnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego.

 

Cel poznawczy:

 • zapoznanie uczniów ze służbami zorientowanymi na ochronę bezpieczeństwa społecznego,
 • zapoznanie uczniów z modelami bezpiecznych zachowań w czasie wakacji,
 • zapoznanie uczniów z konstruktywnymi formami reakcji ludzkich w sytuacjach, gdy występują zjawiska społecznie negatywne.

 

Metody: drama z udziałem uczniów, pogadanka dydaktyczno- wychowawcza.

 

Środki dydaktyczne: krzyżówka, plansze z numerami telefonów na policję, straż pożarną, pogotowie.Planowany przebieg zajęć:

 

1. Przywitanie wychowawcy z uczniami.

 

2. Wyjaśnienie tematu i celu zajęć.

 

3. Powtórka ogólnych informacji z zakresu bezpieczeństwa:

 • prowadzący pytają, co uczniowie wiedza nt. służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w życiu codziennym,
 • powtarzają najważniejsze informacje, m.in. numery telefonów na policję, straż pożarną, pogotowie (997, 998, 999, 112),
 • uczniowie inscenizują dzwonienie na odpowiednie numery,
 • omówienie przez prowadzących jakie elementy powinny pojawić się w zgłoszeniu do odpowiedniej służby by ułatwić działanie pracownikom operacyjnym.

4. Rozmowa na temat: „Gdzie dzieci wyjeżdżają na wakacje ?”:

 • gdzie można spędzać wakacje ?
 • kto w tych miejscach dba o nasze bezpieczeństwo ?
 • omówienie zagrożeń, jakie potencjalnie występują w określonych miejscach podczas wakacji.

5. Wyjazdy zorganizowane grupowo i indywidualnie:

 • prowadzący opowiadają uczniom o wyjazdach zorganizowanych i indywidualnych,
 • dyskusja o problemach jakie mogą wystąpić podczas takich wyjazdów i jak zachować się w określonych sytuacjach, np. utrata dokumentów, zgubienie się, nieszczęśliwe wypadki itp.

6. Bezpieczne podróże:

 • rozmowa nt. wyjazdów różnymi środkami komunikacji zbiorowej i indywidualnej,
 • omówienie czynności niezbędnych w czasie podróży przez pryzmat zabezpieczenia przed zjawiskami mogącymi zagrozić bezpieczeństwu uczniów wyjeżdżających na wakacje.

7. Wakacyjne zabawy:

 • pogadanka z uczniami jak bawić się przyjemnie i bezpiecznie,
 • kąpiele wodne (morza, jeziora, rzeki),
 • skoki do wody (w znanych, bezpiecznych miejscach),
 • zabawy na wiosce, w polu, w lesie (zabezpieczenie przed maszynami      rolniczymi, przed dzikimi zwierzętami),
 • zabawa na budowie i innych niedozwolonych miejscach (co się może stać),
 • jazda na deskorolce  (ochraniacze, w odpowiednich miejscach, długa droga hamowania),
 • jazda na rowerze (światełka, pompka, hamulce- sprawdzamy stan techniczny przed każdą wycieczką, kask na głowie),
 • nie ulegać kolegom (np. gdy proponują niebezpieczne zabawy),
 • prowadzący proponują, jak można aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu,
 • podpowiadają jak uczestniczyć w imprezach masowych.

8. Kontakty z innymi ludźmi:

 • rozmowa na temat zagrożeń mogących wystąpić ze strony nieznajomych dorosłych( zagrożenie wykorzystaniem seksualnym),
 • wskazanie sposobów odmawiania w przypadku presji innych dotyczących zażywani narkotyków lub picia alkoholu.

Opracowano w oparciu o scenariusz Pani Lidii Jakubowskiej

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet