BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Informacje ogólne

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Bezpieczne wakacje – scenariusz lekcji wychowawczej - Komunikat dla dyrektorów szkół Drukuj
Autor: Ewa Drozd (tel. 957255024)   
piątek, 10 czerwca 2011 13:43

W związku ze zbliżającymi się wakacjami proponujemy nauczycielom przeprowadzenie lekcji wychowawczych wg załączonego scenariusza.

 

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ BEZPIECZNE WAKACJE

 

Realizatorzy zajęć: wychowawca klasy

 

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

 

Termin: czerwiec

 

Czas zajęć: 45 min.

 

Cel dydaktyczny:

 • kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach mogących wystąpić w okresie wakacji, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów.

 

Cel wychowawczy:

 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • integracja grupy,
 • nauka przyjemnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego.

 

Cel poznawczy:

 • zapoznanie uczniów ze służbami zorientowanymi na ochronę bezpieczeństwa społecznego,
 • zapoznanie uczniów z modelami bezpiecznych zachowań w czasie wakacji,
 • zapoznanie uczniów z konstruktywnymi formami reakcji ludzkich w sytuacjach, gdy występują zjawiska społecznie negatywne.

 

Metody: drama z udziałem uczniów, pogadanka dydaktyczno- wychowawcza.

 

Środki dydaktyczne: krzyżówka, plansze z numerami telefonów na policję, straż pożarną, pogotowie.Planowany przebieg zajęć:

 

1. Przywitanie wychowawcy z uczniami.

 

2. Wyjaśnienie tematu i celu zajęć.

 

3. Powtórka ogólnych informacji z zakresu bezpieczeństwa:

 • prowadzący pytają, co uczniowie wiedza nt. służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w życiu codziennym,
 • powtarzają najważniejsze informacje, m.in. numery telefonów na policję, straż pożarną, pogotowie (997, 998, 999, 112),
 • uczniowie inscenizują dzwonienie na odpowiednie numery,
 • omówienie przez prowadzących jakie elementy powinny pojawić się w zgłoszeniu do odpowiedniej służby by ułatwić działanie pracownikom operacyjnym.

4. Rozmowa na temat: „Gdzie dzieci wyjeżdżają na wakacje ?”:

 • gdzie można spędzać wakacje ?
 • kto w tych miejscach dba o nasze bezpieczeństwo ?
 • omówienie zagrożeń, jakie potencjalnie występują w określonych miejscach podczas wakacji.

5. Wyjazdy zorganizowane grupowo i indywidualnie:

 • prowadzący opowiadają uczniom o wyjazdach zorganizowanych i indywidualnych,
 • dyskusja o problemach jakie mogą wystąpić podczas takich wyjazdów i jak zachować się w określonych sytuacjach, np. utrata dokumentów, zgubienie się, nieszczęśliwe wypadki itp.

6. Bezpieczne podróże:

 • rozmowa nt. wyjazdów różnymi środkami komunikacji zbiorowej i indywidualnej,
 • omówienie czynności niezbędnych w czasie podróży przez pryzmat zabezpieczenia przed zjawiskami mogącymi zagrozić bezpieczeństwu uczniów wyjeżdżających na wakacje.

7. Wakacyjne zabawy:

 • pogadanka z uczniami jak bawić się przyjemnie i bezpiecznie,
 • kąpiele wodne (morza, jeziora, rzeki),
 • skoki do wody (w znanych, bezpiecznych miejscach),
 • zabawy na wiosce, w polu, w lesie (zabezpieczenie przed maszynami      rolniczymi, przed dzikimi zwierzętami),
 • zabawa na budowie i innych niedozwolonych miejscach (co się może stać),
 • jazda na deskorolce  (ochraniacze, w odpowiednich miejscach, długa droga hamowania),
 • jazda na rowerze (światełka, pompka, hamulce- sprawdzamy stan techniczny przed każdą wycieczką, kask na głowie),
 • nie ulegać kolegom (np. gdy proponują niebezpieczne zabawy),
 • prowadzący proponują, jak można aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu,
 • podpowiadają jak uczestniczyć w imprezach masowych.

8. Kontakty z innymi ludźmi:

 • rozmowa na temat zagrożeń mogących wystąpić ze strony nieznajomych dorosłych( zagrożenie wykorzystaniem seksualnym),
 • wskazanie sposobów odmawiania w przypadku presji innych dotyczących zażywani narkotyków lub picia alkoholu.

Opracowano w oparciu o scenariusz Pani Lidii Jakubowskiej

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet